Följ Hogia

Har du koll på nya elsäkerhetslagen?

Nyhet   •   Dec 20, 2016 14:20 CET

Den nya lagen kommer att främja elsäkerheten i samhället

En ny elsäkerhetslag träder i kraft den 1 juli nästa år, som bland annat innebär att det nu blir krav på att upprätta och förvalta ett egenkontrollprogram som dessutom måste dokumenteras. Så kommer den nya lagen att påverka dig.

Den nya elsäkerhetslagen samlar det regelverk som gäller för elteknikbranschen genom att slå ihop delar av ellagen, starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen samt förordningen om elektrisk materiel. Den största förändringen är att ansvaret för utfört elinstallationsarbete nu ska läggas helt på företaget och dess ledning, inte på den enskilde elinstallatören. Företaget måste upprätta ett egenkontrollprogram där det framgår att elinstallationsarbetet är utfört enligt kraven som ställs i elsäkerhetslagen och att det har utförts av en elinstallatör eller av någon som omfattas av företagets egenkontrollprogram.

Varje företag måste ha en auktoriserad elinstallatör. Det behöver inte vara någon som är anställd men det måste vara någon som på något sätt är kopplad till företaget. Alla som har en tillfredsställande utbildning och praktisk erfarenhet kan ansöka om auktorisation som elinstallatör.

Personer som idag är behöriga behöver inte ansöka om auktorisation, det sker per automatik. Om arbete ska utföras på andra anläggningar än sin egen ska företaget registrera sig hos tillsynsmyndighet. Arbetet får inte påbörjas förrän registreringen är gjord.

Som en del i den nya lagen ställs också krav på dokumentation. Den behöver inte skickas in till Elsäkerhetsverket men måste kunna visas upp på begäran. Det är därför viktigt att ha kontroll på sin egenkontroll.

Vad bör du göra innan lagen träder i kraft den 1 juli 2017?

  • Säkerställ att det finns en elinstallatör med lämplig auktorisation kopplad till företaget
  • Registrera ditt företag på elsakerhetsverket.se
  • Upprätta ditt egenkontrollprogram

www.eio.se kan du läsa mer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera